Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica, povodom Svjetskog dana čitanja naglas 5.2.2020. u suradnji s knjižnicom OŠ Garešnica i knjižnicom OŠ Slavka Kolara Hercegovac, organizira čitanje priča za predškolsku djecu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica.