Članom Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" Garešnica može postati svaki građanin Grada Garešnice, odnosno građanin Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto stanovanja.
Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.

 

Trenutno važeći cjenik:

Godišnja članarina

 7
Kolektivno učlanjenje učenika
3


Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.


Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks.
Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Besplatno jednokratno korištenje knjižničnom građom dopušteno je u prostorima Knjižnice onima koji nemaju stalno boravište u gradu Garešnici, odnosno u prolazu su ili se kratkotrajno zadržavaju u gradu Garešnici i to uz polog identifikacijskog dokumenta.