Član Knjižnice može posuditi odjednom ukupno:
 

3 jedinice knjižnične građe
2 jedinice AV građe (DVD, CD)
 

ROK POSUDBE:

za knjige : 21 dan
za audio-vizualnu i elektronička građu : 7 dana

Članom Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" Garešnica može postati svaki građanin Grada Garešnice, odnosno građanin Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto stanovanja.
Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.