Pristupnica za upis

 

 

 

STATUT

Statut Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta"

 

PRAVILNICI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižne građe

 

CJENIK

Cjenik usluga Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" Garešnica

 

PLANOVI  I PROGRAMI RADA

Strateški plan

Plan i program rada za 2024.

Plan i program rada za 2023.

Plan i program rada za 2022.

Plan i program rada za 2021.

Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada 2020. - 2022.

Plan i program rada za 2020.

Plan i program rada za 2019.

Plan i program rada za 2018.

Financijski planovi

Financijski plan za 2023.

Financijski plan za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.

Obrazloženje financijskog plana za 2024.

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.

Financijski plan za 2022.

Obrazloženje Financijskog plana za 2022.

Financijski plan za 2021. Model A

Financijski plan za 2021. Model B

Obrazloženje - prilog Financijskom planu za 2021.

Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2020.

Financijski plan za 2020.

Financijski plan za 2019.

Obrazloženje - prilog Financijskom planu 2019.

Financijski plan za 2018.

Izmjene financijskih planova

II. izmjene Financijskog plana u 2023.

Obrazloženje II. izmjene Financijskog plana u 2023.

I. izmjene Financijskog plana u 2023.

Izmjene Financijskog plana za 2022. 

Izmjene Financijskog plana za 2021. 

Izmjene Financijskog plana za 2020.

 II izmjene plana proračuna za 2019.

Bilješke uz financijski izvještaj 2019.

Izmjene plana proračuna za 2018.

II Izmjene Financijskog plana za 2017.

II Izmjene proračuna za 2016.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Sjednice Upravnog vijeća u 2022.

Sjednice Upravnog vijeća u 2021.

 

 IZVJEŠĆA

 Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2023.

Izvješće o radu za 2022.

Izvješće o radu za 2021.

Izvješće o radu za 2020.

Izvješće o radu za 2019.

Izvješće o radu za 2018.

Izvješće o radu za 2017.

Izvješće o radu za 2016.

 

Financijski izvještaji

Godišnje izvješće za izvršenje financijskog plana za 2023.

Godišnji financijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023.

Referentna stranica 1-12 mj2023.

Potvrda GFI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Bilješke uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Referentna stranica 1-6 mj2023.

Obrasci financijskih izvještaja

Godišnji financijski izvještaj za 2022.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022.

Potvrda GFI

Godišnji financijski izvještaj za 2021.

Lokalna riznica proračunskog korisnika - bilješke - Knjižnica 2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2020.

Bilješke uz financijski izvještaj 2020.

Financijski izvještaj za 2020. - potvrda

Izvještaj proračuna proračunskih korisnika

Godišnji financijski izvještaj za 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

Godišnje izvješće 2018 - ZPPI

Godišnji financijski izvještaj za 2017.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2014.

Bilješke uz financijsko izvješće 2014.

 

KATALOG INFORMACIJA

Izjava o pristupačnosti

Odluka o ustroju Kataloga informacija Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" Garešnica

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

Pravila privatnosti

Zahtjev za izmjenu, dopunu ili brisanje osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće 2023.

Godišnje izvješće 2022.

Godišnje izvješće 2021.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2017.

Godišnje izvješće 2016.

Godišnje izvješće 2015.

Godišnje izvješće 2010.

 

PROCEDURE

Procedura naplate prihoda

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura upravljanja i raspolaganja ovlastima

Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura putnih naloga

Procedura stvaranja obveza

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja za odnose s javnošću 2024. 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću u 2023.

Plan savjetovanja za odnose s javnošću 2023.

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću u 2022.

Plan savjetovanja za odnose s javnošću 2022. 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću u 2021.

Plan savjetovanja za odnose s javnošću 2021.

 Plan savjetovanja za odnose s javnošću 2020.

 

DONACIJE

Donacije u 2023.

Donacije u 2022.

Donacije u 2021.

Donacije u 2020.

Donacije od 2010. - 2019.

 

JAVNA NABAVA

Obrazac javne nabave za 2024.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave u 2023.

Plan javne nabave za 2023.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave u 2022.

Plan javne nabave za 2022.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave u 2021.

Plan javne nabave za 2021.

Plan javne nabave za 2020.

 

Transparentnost Grada Garešnice

https://transparentno.garesnica.otvorenigrad.hr/

 

PLAN EVAKUACIJE

 

 Plan evakuacije - Prizemlje    Plan evakuacije - Kat

evakuacija-prizemlje.jpg

 

evakuacija-kat.jpg

     

 

 OIB ustanove

 94334823201