ČITAMO NAGLAS!
U sklopu kampanje Čitaj mi, a povodom Svjetskog dana čitanja naglas 2022., Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica u suradnji s OŠ Garešnica i Hrvatskom knjižnicom Općine Hercegovac pokrenula je inicijativu čitanja naglas osnovnoškolske djece, korisnika i suradnika.
10:00 Pustolovina šarenog zeca / tekst čita autorica SUZANA RUŽMAN
11:00 Pjesme i odlomke iz priča čitaju :
LEO ANDRIĆ
JAN RAKARIĆ
LORA PAVLINOVAC
KLARA ŠTOKIĆ
LEONA GRGIĆ
ROKO PRODANOVIĆ
EVELIN EVAJ
ELA KATALENIĆ
DAVID GAGULA
LUCIJA PREKAJ
FRANKO JAKŠIĆ
ALINA DŽEMAILI
LARA KRULJAC
KATJA ĐURIN
KLARA KOVAČ
NERA SMRČEK
11:30 Bajku o tri brata iz zbirke priča Bajke Barda Beedlea (J.K.Rowling) čita NELA EVAJ
12:00 Odlomak iz romana Između (Magdalena Mrčela) čita BARBARA EVAJ