Izložba "Naše rijeke" akademskog slikara Mate Gerecija-ulja na platnu i kartonu, pejzaži 1998-2018.

Još jedna izložba akademskog slikara Mate Gerecija krasi prostor naše knjižnice. Najveći dio opusa slikar je posvetio moslavačkom pejzažu. Slike su naslikane direktno na mjestu (in situ).
Stalno je u potrazi za likovnim motivima (rijeke: Ilova, Lonja, Sava, Una, Kupa, ribnjaci)
Izložba se može razgledati do kraja travnja.